Szlakiem Jana Pawła II

Chociaż to  Wadowice i Kraków wydają się być miastami najbardziej związanym z Janem Pawłem II, to Warszawa jako stolica była najczęściej odwiedzana  przez papieża podczas jego  pontyfikatu. W czasie swoich 9 pielgrzymek do Polski Ojciec Święty odwiedził  Warszawę pięciokrotnie. Warto przejść jego szlakiem, by zobaczyć miejsca  jego najliczniejszych spotkań z wiernymi, kościoły, w których odbywały się historyczne spotkania z przedstawicielami innych religii, czy pałace i klasztory, gdzie odpoczywał.

Czas zwiedzania: około 5 - 6 godz.

Program:

 • taras widokowy na  lotnisku im. Fryderyka Chopina  - inauguracja  większości pielgrzymek Ojca Świętego do Polski,
 • kościół św S. Kostki z grobem bł. ks. J. Popiełuszki i muzeum poświęconym jego pamięci -  wizyta papieża w 1987 r.,
 • Pomnik Bohaterów GettaUmschlagplatz - miejsca modlitwy Jana Pawła II za setki tysięcy Żydów pomordowanych w warszawskim getcie,  
 • kościół Wszystkich Świętych -  II Krajowy Kongres Eucharystyczny z udziałem Jana Pawła II,
 • plac marsz. J. Piłsudskiego -  msza św. dla 500 tys. wiernych i słynne słowa o odnowie oblicza Polski przez Ducha Świętego,
 • kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy -  spotkania  Ojca Świętego z przedstawicielami Kościołów należących  do Polskiej Rady Ekumenicznej,
 • Pałac Prezydencki  - miejsce spotkania  z ówczesnym prezydentem A. Kwaśniewskim,
 • kościół św Anny - miejsce spotkania z młodzieżą,
 • Zamek Królewski  - spotkania z najwyższymi  przedstawicielami  polskich władz,
 • Archikatedra św Jana - kościół  pięciokrotnie odwiedzany przez Ojca Świętego, 
 • cerkiew greckokatolicka oo. Bazylianów - papież uczestniczył tu w spotkaniu z hierarchą i wiernymi greckokatolickimi,
 • Dom Arcybiskupów Warszawskich - nocleg papieża podczas pierwszej pielgrzymki do Polski,
 • Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego -   Jan Paweł II poświęcił nowy gmach biblioteki w 1999 r.
 • Dom Sióstr Urszulanek - Karol Wojtyła bywał tu wielokrotnie  jako biskup i kardynał, stąd wyjechał na konklawe do Rzymu w 1978 r.

Koszt: usługa przewodnicka 350 - 410 zł