Szlakiem Marii Skłodowskiej Curie

Najsłynniejsza polska kobieta naukowiec urodziła się Warszawie. Tu ukończyła szkołę podstawową i średnią, by następnie wyjechać na studia do Paryża. Mimo że na stałe już nigdy nie wróciła do Warszawy, to odwiedzała rodzinne miasto. Podczas spaceru udamy się do miejsc związanych z jej dzieciństwem i młodością oraz dowiemy się, gdzie bywała odwiedzając Warszawę. 

Czas zwiedzania: około 4 godz.

Program:

 • kamienica przy ulicy Freta 16 -  miejsce  urodzenia  i zamieszkania małej Manii, obecnie muzeum poświęcone noblistce,
 • kościół  św. Jacka – Maria przyjęła tu Pierwszą Komunię Świętą,
 • kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny - miejsce Chrztu Świętego Marii,
 • skarpa nad Wisłą -  ulubione miejsce spacerów noblistki,   
 • Centralna Biblioteka Rolnicza – Maria wykonywała tu szereg doświadczeń chemicznych przygotowując się do egzaminu na Sorbonę,
 • Dom Polonii  - Maria Skłodowska Curie spotkała się tu w 1925 roku z  profesorami Towarzystwa Chemicznego  i Fizycznego,
 • hotel Bristol -  uroczysty bankiet na cześć dwukrotnej noblistki,
 • hotel Europejski – spotkanie Marii Skłodowskiej Curie z polskim kobietami w 1913 r.,
 • Skwer ks. J. Twardowskiego – tu znajdowało się III Żeńskie Gimnazjum Rządowe, które Maria ukończyła ze złotym medalem,
 • Uniwersytet Warszawski – inauguracja roku akademickiego 1921/1922 z udziałem uczonej,
 • Pałac Staszica – Maria Skłodowska wygłasza wykład na temat funkcjonowania Instytutu Radowego w Paryżu,
 • plac marsz. J. Piłsudskiego – obowiązkowy rytuał patriotycznej młodzieży, w tym Marii,
 • pałac Jabłonowskich – w 1925 r.  Maria odebrała w tym budynku Dyplom Honorowego Obywatela Warszawy i uczestniczyła w bankiecie wydanym na jej cześć,
 • gmach Politechniki Warszawskiej – spotkanie Marii Skłodowskiej Curie z profesorami tej uczelni, w holu gmachu 2-metrowy pomnik noblistki,
 • ul. Śniadeckich 8  - tu została otwarta przez Marię Skłodowską Curie pierwsza w Polsce pracownia radiologiczna,
 • Centrum Onkologii –  dawny Instytut  Radowy im. Marii Skłodowskiej Curie otwarty przez noblistkę w 1932 r.

Koszt: usługa przewodnicka 350 zł