Szlakiem warszawskich Żydów

Przed II Wojną Światową Warszawa była drugim po Nowym Jorku  największym skupiskiem ludności żydowskiej na świecie. Choć wojna przerwała kilkuwiekową obecność wyznawców judaizmu w stolicy, to na podstawie fragmentów ulic, pojedynczych budynków spróbujemy odtworzyć miejsca,  gdzie mieszkali, handlowali, modlili się warszawscy Żydzi. Poznamy również miejsca gdzie ginęli i gdzie spoczęli na zawsze.

Czas zwiedzania: około 6 godz.

Program:

 • Muzeum Żydów Polskich Polin - placówka prezentuje historię narodu żydowskiego na ziemiach polskich od pierwszych osiedleń w 960 roku aż do współczesności, 
 • Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów - miejsca związane z walką i zagładą Żydów w  warszawskim getcie,  
 • plac Grzybowski - jedno z największych skupisk ludności żydowskiej w przedwojennej Warszawie,
 • ul. Próżna - fragment oryginalnej przedwojennej zabudowy żydowskiej ulicy,
 • synagoga im. Zalmana i Ryfki Nożyków - jedyna synagoga ocalała z czasów wojny,
 • ul. Sienna i Złota - fragmenty dawnego muru getta,
 • cmentarz na ul. Okopowej - największa żydowska nekropolia w Warszawie.

Koszty:

 • usługa przewodnicka - 410 zł
 • bilet wstępu do Muzeum Żydów Polskich:  
  • 25 zł (bilet normalny), 15 zł (bilet normalny, grupowy),
  • 15 zł  (bilet ulgowy), 10 zł (bilet ulgowy, grupowy),
 • usługa przewodnicka w Muzeum Żydów Polskich - 200 zł,
 • usługa przewodnicka w Muzeum Żydów Polskich dla grup szkolnych - 120 zł.